Novice

Delavnica NMCB o trženju v kulturi, Maribor, MMC KIBLA (9.–11. 3. 2012)

V okviru projekta NEW MEDIA CROSS BORDER je bila v Mariboru izvedena delavnica o trženju v kulturi z naslovom Trženje in strategije komuniciranja v sodobni kulturni produkciji.

»Kultura je tisto, kar ostane, ko vse pozabimo.« (Herriot)

Vsebinski sklopi delavnice
1. KULTURA IN KULTURNA POLITIKA
kultura vs. umetnost (opredelitev pojma kultura, opredelitev pojma umetnost)
kulturna politika (kaj je kulturna politika, kulturna politika nekoč in danes, Slovenska
kulturna politika v preoblikovanju, Slovenski nacionalni program za kulturo)
2. UPRAVLJANJE IN TRŽENJE UMETNOSTI
umetnost in tržno razmišljanje
pomen umetnosti za gospodarstvo in obratno
umetnost med trgom in državo
javna podpora umetnosti
umetnost na trgu (strah pred komercializacijo umetnosti)
ekonomski pristop k umetnosti (povpraševanje in ponudba na umetniškem trgu)
finančni viri festivala kot umetniškega dogodka
sponzorstvo (sponzorstvo v kulturi, mecenstvo in donatorstvo, davčne olajšave in vlaganje v umetnost, sponzorski trg ponudnikov, stran povpraševanja na sponzorskem trgu)
3. TRŽENJE UMETNIŠKEGA FESTIVALA
kaj je festival (festival kot del turistične ponudbe, kulturni turizem,
trženje umetnosti kot neprofitne dejavnosti
festival kot storitev (občinstvo)
festival kot dogodek (dejavniki konkurenčne prednosti festivala, trendi za prihodnost)
trženjska spleta trženja storitev in dogodkov (izdelek ali storitev, cena, komuniciranje
PR, lokacija in prodajne poti, procesiranje, fizični dokazi, ljudje
4. ŠTUDIJSKI PRIMER – UMETNIŠKI FESTIVAL
Slušatelji v skupinah izpeljejo projekt od razvoja ideje do zaključka
5. ZAKLJUČEK IN EVALUACIJA

Mentor delavnice: Dejan Pestotnik, KID KIBLA

Dogodki

[google-calendar-events id="1, 3" type="list" title="" max="10"]

Info

Projekt Transdisciplinarnost in nove medijske kulture v razvoju prekomejnega področja (New Media Cross-Border) je bil izvajan od 1.4.2011 do 31.3.2013 v partnerstvu Autonomnega centra ACT iz Čakovca, KID Kible iz Maribora, Društva mladih V.U.K. iz Varaždina ter Društva prekmurske pobude ONEJ iz Murske Sobote, v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 z ciljem: Ustvariti dinamično čezmejno področje intenzivnih interakcij razvojnih akterjev in zainteresirane skupine iz obeh stani meje na področju novomedijske kulture, transdisciplinarne umetnosti, trajnostnega razvoja in novih modelov skupnega ustvarjanja.
New Media Cross-Border
IPA OP Si-Hr Ministarstvo kulture Grad Varaždin Ured za udruge Vlade RH
Autonomni centar - ACT Kulturno izobraževalno društvo KIBLA ONEJ – društvo prekmurske pobude Udruga mladih Varaždinski underground klub